Nail-biting moment hero transit cop pulls man off train tracks in the nick of time


weia mkdmsg ÿïßhg mekak ukqiaihd oelal fmd,sia ks,odßhd Èú mrÿjg ;sh,d lrmq jefâ
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.