Mrs Sri Lanka for Mrs universe catwalk mini pageant....


fukak wo mshqñ Mrs Sri Lanka ;r.fha jeäu ,l=Kq .kak mq¿jka Wmßfuka odmq catwalk tl
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.