.lankawe kello sri lanka


oeka yefok fl,af,d iy uõ moúh ,xldfõ iEu fl,af,lau kerôhhq;= ùäfhdajla
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.