Kumar Sangakkara trolling Ahmed Shehzad super funny cricket


ä,aYdkaf.ka f.au b,a,mq wyuâ fYIdâg ix.d §mQ iqmsß nhsÜ tl' mÜgu pdg¾ 
Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
Loading...

No comments:

Powered by Blogger.