728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, August 14, 2016

  Jamaica’s Usain Bolt wins third straight Olympic gold in 100m

  wkdjels ish,a, fjkia lrñka ;ju;a f,dj fõ.j;au ñksid Wfiaka fnda,aÜ nj ;yjqre fjhs 
  T,sïmsla óg¾ 100 biõfõ ch ysñlr .ekSug f,dal Y+r cefuhsldfõ Wfiaka fnda,aÜ iu;ajqKd'Tyqf.a ld,h f,i jd¾;d jqfKa ;;amr 9'81 la'

  tu biõfõ fojeks ia:dkh ysñlr.;af;a ;;amr 9'89 lska ;r.h ksu l< weußldkq l%Svl Justin Gatlin úiska'

  flfia fj;;a wkdjels bÈßm;a lrñka miq.sh Èkj, lshd isáfha fujr Wfiaka fnda,aÜ Justin Gatlin g fojeks jk njhs'

  kuq;a ta ish,a, ìo fy<ñka Wfiaka fnda,aÜ óg¾ 100 biõfõ rka molalu ysñlr.;af;a ;ju;a f,dj fõ.j;au ñksid ;uka nj f,djg lshd foñka'

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Jamaica’s Usain Bolt wins third straight Olympic gold in 100m Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top