Here one can see part of an ear full video


˜‍irKj yokak nE'' fldÉÉr lSj;a ófhd lerfmd;af;dfk w,a,kafk˜‍ iïmqrK ùäfhda fldgi fukak 
lõre;a widfjka n,k fldgfia iïmq¾K ùäfhdaj fukak
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.