Fun talk with dialog customer service girl


vhf,d.a liagu¾ flhd tlg u.shx.fka fld,af,la flda,a lr,d fok wd;,a tl n,kak' 
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.