Elephant stampede parade has brought destruction to a live sightings


fmryerg f.kdmq wef;la l=,mamq fj,d fjkak .sh úkdfia fukak iÔù oiqka 
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.