728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, August 31, 2016

  Bryce Menzies Sets World Record: Launches Truck 379 Feet!

  wä 379 la ÿrg mekmq fudg¾ r:h jd¾;djla msysgqjhs - ùäfhda 
  miq.shod fudg¾ r:hlska wä  379 la ÿr mekSug Bryce Menzies kï mqoa.,hdg yels ù ;sfnkjd' Tyq jD;sfhka fudag¾ r: Odjlfhla'

  th fudg¾ r:hlska mekmq jeäu ÿr f,i f,dal jd¾;d fmd;g tla jkjd' Tyq fuu jd¾;dj msysgqjd we;af;a Pro 2 900 HP g%la kï r:fhka'

  óg fmr fuu jd¾;djg ysñlï lSfõ Tanner Foust '  ta óg¾ 322 la ÿr mekSfuka  '

  fujeks ÿrla mekSug iqÿiq jk f,i jdykfha tkaðu iy wjYH fldgia kùlrKh lr we;s njhs jd¾;d jkafka'

  óg wod, ùâfhdaj my;ska

  Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Bryce Menzies Sets World Record: Launches Truck 379 Feet! Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top