728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, August 14, 2016

  Bolt 100m Olympic medal eṁ dinanavelāvē the TV watching with Gayle West Indies thing done here

  fnda,aÜ 100m T,sïmsla rka molalu Èkk fj,dfõ TV tl n,df.k f.a,a iuÕ fldfoõ lKavdhu l, foa fukak
  fujr T,sïmsla Wf<f,a jeäfofkl=f.a wjOdkh fhduq ù ;snq ;rÕ biõj jQ óg¾ 100 msßñ ;rÕh wjika jQfha f,dj fõ.j;au l%Svlhd fnda,aÜ njg kej; ;yjqre lrñka'

  fnda,aÜ f.a ch.%yKh krUkak tl;= jQ fldfoõ l%slÜ lKavdhu tu wjia:dfõ ch.%yKh ieurE wdldrh oelafjk ùäfhdajla iudc udOH j, jd¾;d lr ;sfnkjd'

  tu wjia:dj my;ska'

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Bolt 100m Olympic medal eṁ dinanavelāvē the TV watching with Gayle West Indies thing done here Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top