728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, August 30, 2016

  Ae Dil Hai Mushkil | Teaser | Karan Johar | Aishwarya Rai Bachchan, Ranbir Kapoor, Anushka Sharma

  wNsfIalaf.a ys; ßojQ fthsIaj¾hd - rkaî¾ ism.ekSfï o¾Yk t<shg ths - Video 
  hsYaj¾hd rdhs kej; fnd,sjqvhg wj;S¾Kùu fï fjoaÈ wdkafoda,kd;aul ;;a;ajhla we;s lr ;sfnkjd' ta ‘ta È,a yෛ uqYals,a’ys weh rkaî¾ lmQ¾ iu. lrk rÕmEï ksihs'

  whsYaj¾hd ‘ta È,a yෛ uqYals,a’ys rkaî¾ tlal lrk ism.ekSfï o¾Ykh fnd,sjqvhg w¨‍;a le<öula  we;s lr ;sfnk nj ;uhs bkaÈhdfj iEu fnd,sjqâ mqj;lu olskakg ,efnkafk' iuyre lshkjd wNsfIala nÉpka mjd ys;a fõokdfjka miqfjkjd lsh,'

  Ñ;%máh wOHlaIK lr we;af;a lrka fcdyd¾ úiska'

  fï whsYaj¾hd - rkaî¾ ;ukaf. fma%laIlhskag ÿka w¨‍;au ;E.af. PdhdrEm iy tu Ñ;%mgfha Teaser tl… Èkm;d w¨;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Ae Dil Hai Mushkil | Teaser | Karan Johar | Aishwarya Rai Bachchan, Ranbir Kapoor, Anushka Sharma Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top