Your girlfriend, boyfriend, wife or husband is cheating you ?


Tnf.a fmïj;sh"fmïj;d Tn rjgkjdo@'thdf.a f*daka tflka .kak flda,a" SMS Tfí f*daka tflka n,kak mq¿jka l%uh fukak'
wjYH;djh u; muKla fuh Ndú; lrkak'
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.