728x90 AdSpace

 • Latest News

  Monday, July 25, 2016

  Ruwanwalisayen Budu Ras Wihideema

  rejkaje,s uyd ffp;Hfhka wreu mqÿu /ia ud,djla úysfohs''æ
  wisßu;a rejkaje,s uyd ffpf;Hhka /ia úysfok njg lshk jkSäfhdajla fï jk úg wka;¾cd,h mqrd jHdma; fjñka mj;skjd' fuu isoaêfha úoHd;aul fya;=jla kï fuf;la  ljqreka fyda m%ldY lr fkdue;' tu ùäfhdaj my;ska
  Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Ruwanwalisayen Budu Ras Wihideema Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top