728x90 AdSpace

 • Latest News

  Friday, July 22, 2016

  Return of Xander Cage - Teaser Trailer (2017) - Paramount Pictures

  bkaÈhdj r;alrñka §msldf.a ;j;a ùäfhdajla t,shg ths
  iskud rislhka w;r jvd;a ckm%sh iskud ks,shla jf.au bka§h iqmsß ;drldjla jk §msld rÕk kj;u Ñ;%mgfha mQ¾j m%pdrl mgh fï jk úg wka;¾cd,hg ksl=;a ù ;sfnkjd' Ñ;%mgfha ku xXx : Return of Xander Cage"

  fuys we;s úfYaI;ajh jkafka Vin Diesel iuÕ Deepika Padukone tys m%Odk pß;hla rÕmEuhs'

  óg wu;rj Donnie Yen" Tony Jaa fuys rx.kfhka tla jkjd'


  fuh D.J. Caruso f.a wOHlaIKhla'Tjqkaf.a iqmsß rx.kfhka yevjQ tu ksrudKfha mQ¾j m%pdrl mgh my;ska'
  Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Return of Xander Cage - Teaser Trailer (2017) - Paramount Pictures Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top