728x90 AdSpace

 • Latest News

  Thursday, July 14, 2016

  Put a hot dance Minister John dinner party (video)

  rd;%S idofha§ fcdaka weu;s;=ud mÜg vdkaia tlla od,d ^ùäfhda& 
  —fcdaka ;ud fvdka fjkafka…fvdaka ;uhs fcdka fjkafka —  tfyu lshkafka wms fkfï iqáx udáka ldgqka tfla bkak uerhd'

  fldfydu yß  fï lshkak hkafka  iQáka udáka tfla bkak fcdaka .ek kï fkfjhs'  lshkak hkafka ,xldfõ bkak  fcdaka weu;s;=ud .ekhs'

  yeufoau okafka kE lshk ksid fï ojiaj, fcdaka wur;=x. weu;s;=ud f.dvla m%isoaO fj,d bkafka' jeäh uql=;a lshkak wjYH kE t;=ud ,iaik isxÿjla lsh,d ,iaik k¾;khl fhfok ùäfhda tlal fï jk úg wka;¾cd,fha jHdma; fjñka mj;skjd'

  tu ùäfhdaj my;ska  n,kakflda

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Put a hot dance Minister John dinner party (video) Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top