Prank on Ali Merchant -You (Pranks In India)


hd¿jd ke;s fj,dfõ hd¿jf.a fl,a, fufyu yeisrefkd;a fudlo lrkafka n,kakflda fï hd¿jd lrk foa 
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.