nehara peris in korean 2011.02.04


fkydrd wef.ka 2$3la ú;r fmak we÷ula we|f.k fldßhdfõ§ odmq fydÜ vdkaia tl fukak 
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.