Lady Rounds Up Cattle Using Ancient Swedish Herding Call


n,kakflda fï fl,a, wE; bkak yrla rxpqj ll=,a fol <Õgu f.kak .kak úÈh msiaiq yefokjd
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.