Kumar Sangakkara 65 (47) CPL 2016 Amazing Batting Wow


leßìhka msáfha ix.d kej;;a jev fmkajhs' fukak n,kjdkï ueÉ 
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.