iphone 7 Specs Rumors price release data in Sinhala Sri Lanka


leurd folla iys;j tk w¨‍;au iphone 7 tl fldfydu fjhso@ fukak ish¨‍u úia;r isxyf,ka 
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.