Friday, July 8, 2016

However'll Mahinda future? Mahinda reading about the latest controversial prediction here


uyskaof.a bÈß wkd.;fha flfia fjúo@ uyskao .ek lshfjk w¨‍;au wdkafoda,kd;aul wkdjelsh fukak
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkakwkq.%dylhka

Loading...