How to start a fire with a gum wrapper, and a flashlight battery.


pqhska.ï tlla yd negßhla Ndú;d lr,d .skaor ,nd.kak mq¿jka úYañ; l%uhla fukak 
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.