hat is Pokemon Go & how to play in Sinhala Sri Lanka android iphone game


,xldfõ yefudau f,dafla yefudau msiaiqfjka jf.a .yk fï  Pokemon Go f.au tl fudloao fukak ish,a,u isxyf,ka 
úydruydfoú mdla tfla w÷rkafka ke;s fld,af,da fl,af,da fiÜj fj,d jeys jye,d f.au tl .ykjd
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.