Funny Moment In Sri Lanka And Australia Cricket Match


Tiag%ේ,shd ueÉ tl wiafia ksrej;ska m,af,alef,a msÜgkshg mekak iqoaod - ùäfhda
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.