Friday, July 22, 2016

Facebook's Huge Internet-Beaming Drone Takes Flight | WIRED


f,daflgu bkag¾fkÜ Free fokak hk iqmsß f*ianqla Drone hdkd fukak
Google ne¨‍ka jf.a yq,ka hkafka kE
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak


wkq.%dylhka

Loading...