728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, July 5, 2016

  EDT _ Rolling Octopus Indonesia

  fmd,a lgq folla we;=f,a Ôj;a jk wreu mqÿu nQj,a,d '
  bkaÿkSishd uqyqfoa fmd,a lgq folla ;=, ;u Ôú;h f.jk nQj,af,l=f.a ùäfhdajla miq.shod wka;¾cd,hg ksl=;a ù ;sfnkjd'

  úfYaI;ajhla jkafka fuu nQj,a,d uqyqÿ m;=f,a fõ.fhka tyd fmr,Sug fuu fmd,a lgq fol mdúÉÑ lsÍuhs' ;jo nQj,a,dj f.dÿre lr .ekSug meñfKk wfkla i;a;=kaf.ka ieÕù isàugo tu i;a;ajhd  wdrlaIl wdjrKhla f,i fuu fmd,a lgq fol Ndú; lrkjd

  óg wod, ùâfhdaj my;ska '


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: EDT _ Rolling Octopus Indonesia Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top