Chilling CCTV shows man moving like lightning to 'snatch girl, 4,' in shop as mum's back is turned


wïud wyl n,mq ;mamf¾g úÿ,s fõf.ka wdmq ;sßifkla Èh‚hg lrkak .shmq n¨‍ jefâ n,kakflda wïfuda
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.