Australia vs Sri Lanka 2016 - Highlights - Day 5 | Australia vs Sri Lanka


wo jd¾;d msg jd¾;d ;nñka leka.re b‚u iqkqúiqkq lrñka isxyhka c. .;a ta fudfyd;' hd¨‍jkag;a n,kak fYhd¾ lrkak'
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.