Australia Lowest ODI Total - Bowled Out for 74 Against Sri Lanka : Highlights


Australia lKavdhuu ,l=Kq 47lg f.or hjmq wfma fld,a,kaf.a iqmsß ueÉ tl fukak mÜg leka.rejkag ßfohso@
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.