728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, July 6, 2016

  Amazing Video Footage in Siririya

  ;re‚hla fl<iñka wef.a we÷ï w;e;sj iskd fiñka isák kreu ISIS igkaldóka ^VIDEO&
  ISIS fï fjk fldg uq¿ f,dalhgu f,dl= ysirohla njg m;afj,d'

  fuhd,d igkaldóka jqk;a fï jk fldg kreufhka njg m;afjñka wysxil ;re‚hka fl<iSug o mgka f.k ;sfhkjd'

  my; ùäfhdafjka oelafjkafka o tjeks isoaêhla'

  ta ùäfhdajg wkqj fï ISIS igkaldóka lshk kreuhka fldka;djla ¥IKh lrk whqre msgqiska Yío j,ska wefikjd'

  ta ú;rla fkfuhs fï kreuhka ta ldka;dj ksrej;a fldg wef.a weÿï <. ;shdf.k lrk ùäfhdaj my;ska n,kak…


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Amazing Video Footage in Siririya Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top