5 Creepypastas Caught On Camera & Spotted In Real Life!


wog;a fndre lshkak idlaIs ke;s leurdj,g yiqjQ wm%ikak woaN+; foaj,a fukak ys; nhkï n,kak tmd 
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.