728x90 AdSpace

 • Latest News

  Friday, June 3, 2016

  World's longest and deepest rail tunnel to open in Switzerland

  ,dj È.u iy .eUqreu Wuka ÿñßh ud¾.h újD; flßK'


  iaúÜi,ka;fha ksuejqKq fuu úYañ; ks¾udKhg jir 17 lg wêl ld,hla .; jqKd' lsf,daóg¾ 57 la È. fï oejeka; bÈlsÍug fvd,¾ ñ,shk 12500 la jehjqKq w;r fï i|yd fiajlhska 2600 Y%u odhl;ajh imhkq ,enqjd'''

  iaúÜi,ka;fha ksuejqKq fuu úYañ; ks¾udKhg jir 17 lg wêl ld,hla .; jqKd' lsf,daóg¾ 57 la È. fï oejeka; bÈlsÍug fvd,¾ ñ,shk 12500 la jehjqKq w;r fï i|yd fiajlhska 2600 Y%u odhl;ajh imhkq ,enqjd'''

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: World's longest and deepest rail tunnel to open in Switzerland Rating: 5 Reviewed By: Nimesha Piyumali
  Scroll to Top