728x90 AdSpace

 • Latest News

  Sunday, June 19, 2016

  The arrested would be low side driver Moratuwa

  fudrgqj me;af;a ßhÿfrl= lrk my;a l%shdjla udÜgq fjhs ^Video&
  ,xldj ;=< uqyqKq fmdf;a áflka ál m%isoaO fõ.k hk ùäfhdajla wmg yïnqKd' tal CCTV ùäfhdajla' tfla ;sfhkafka kï krl jevla lrk ßhÿfrla .ek'

  ta ùäfhda tal uqyqKq fmd;g tlal< flkd fufyu igykl=;a od,d ;sfhkjd'

  —fudrgqj uyd k.riNdfõ wxl LG1755 ork li, tl;= lsÍfï f,dß r:fha ßhÿre uy;d ld,hl isg isÿl, my;a l%shdjla tu fj,oief,a iúl, CCTV wdrlaIl leurdfõ igykajq whqre'˜

  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: The arrested would be low side driver Moratuwa Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top