Sri lanka flashback Niroshan Dream and Nisha Ambalangoda - Me prathama wasanthayai


*a,EIa nela ix.S; lKavdhfï v%ïia jdol ksfrdaIka ma,diaála mqgqjlg .iñka ˜‍fï m%:u jika;hhs˜‍ .S;h .dhkl, yeá'
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.