728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, June 7, 2016

  Shiranthi Wickremasinghe in Miss World 1973 (video)

  Ysrka;s rdcmla‍I f,dal rE /ðk ;r.hg iyNd.S jQ yeá n,kak' 
  ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;df.a ìß| jk Ysrka;s rdcmla‍I hkq ,la rE /ðkla'

  ta yryd wehg 1973 § f,dal rE /ðk ;rÕdj,sh i|yd ,xldj ksfhdackh lsÍug yels jqKd' my; ùäfhdafjka Tng fmfkkafka  Ysrka;s rdcmla‍I uy;añh f,dal rE /ðk ;rÕhg bÈßm;a jQ wjia:djhs'
  Èkm;d w¨‍;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨‍jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak


  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Shiranthi Wickremasinghe in Miss World 1973 (video) Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top