How to find clone or Original iphone 6 in sinhala Sri Lanka


99'9]g iudkj tk fydr iphone tlhs T¾ðk,a iphone tlhs ySka kqf,ka w÷rkafka fufyuhs
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.