heavy equipment accidents compilation #4, trucks accidents - big truck accidents


f,dl= f,dl= jdyk j,g jqk wefÕa f,a j;=rfjk oreKqu wk;=r fukak wïfuda
Èkm;d w¨?;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨?jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.