728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, June 7, 2016

  EXTREME HELICOPTERS! Incredible landings, takeoffs, aerobatics, flybys and amazing choppers!!

  fy,sfldmagrfhka odk iqmsßu jev'
  nhsla j,ska jev odk wh " jdyk j,ska jev odk wh wms ks;ru jf.a mdr f;dfÜ È olskjd '

  yenehs fy,sfldmagrfhka jev odk wh kï wmsg ks;ru yuqjkafka kE'my; ùäfhdafjka Tng fmfkkafka f,dalfha ;sfnk úúO j¾.fha fy,sfldmag¾ Wmfhda.S lr .ksñka lrk iqmsßu jev lSmhla'

  fujeks foa b;d wjodkï iy.;a jqj;a Tjqka ukd mqyqKq ùula iys;j fuu ixo¾Yk bÈßm;a lrkjd'
  Èkm;d w¨‍;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨‍jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: EXTREME HELICOPTERS! Incredible landings, takeoffs, aerobatics, flybys and amazing choppers!! Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top