728x90 AdSpace

 • Latest News

  Tuesday, June 7, 2016

  Elephant Stampede During Kelaniya Perahara.

  le<‚ fmryef¾ w,s 3 ka fofkla l=,mamqfj,d "n,kak wdmq ñksiaiqkag f*daÜ fnda,a jf.a Wv ood  myr ÿka yeá'
  miq.shod mej;s le<e‚ fmryefr .uka .;a tla w,sfhl= l,n, ù o.,k úg ud¾.h fomfia isg krUkakkao l,n,hg m;a ù ysi yereKq w; ÿjkakg mgka f.k ;sfnkjd'

  bkamiq msgqmiska .uka l, ;j;a w,s fofofkl= l=,mamq ùu fya;=fjka tu ia:dkfha fkdikaiqka ;;ajhla yg .;a;d'

  óg wod, ùäfhdj my;ska''
  Èkm;d w¨‍;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
  Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
  -------------------------------------------------------------
  Tnf.a hy¨‍jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Elephant Stampede During Kelaniya Perahara. Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top