728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, June 22, 2016

  CHINTHY - ARALIYA MALATA ft. DINELI SUN

  Ñka;sf.ka w¨‍;a .Shla
  Ñka;s m%kdkaÿ hkq /ma .dhlfhl= f,i fndfydafokd y÷kd.;a .dhlfhla' kuq;a Tyq ;ukag we;s fjkia .S;uh ffY,Hho úoy olajñka Tyq úúO .S;hkao t<solajd ;sfnkjd' ˜‍kd͘‍ .S;fhka ix.S; lafIa;%hg fjkila isÿl< Tyq ˜‍fidlߘ‍ jeks .S;j,ska ix.S; lafIa;%hg wdl%uKh l< mqoa.,fhla' flfia kuq;a Tyqf.a kj;u .S;h jk ˜‍wr,shd u,g˜‍ kï .S;h fï jkúg t<solajd ;sfnkjd' my;ska oelafjkafka tu .S;hhs'


  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: CHINTHY - ARALIYA MALATA ft. DINELI SUN Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top