728x90 AdSpace

 • Latest News

  Wednesday, June 8, 2016

  Barack Obama, as the media had recently revealed about the survival of the house after taking their retirement.

  nerla Tndudf.a úY%du ksji

  nerla Tndud ish úYarduh ,nd .ekSfuka miqj ðj;a ùug hk ksji ms,snoj miq.shod udèhg lreKq fy<slr ;snqkd'

  ,nk ckjdß udifha§ Tyq úYardu .ekSug kshñ; w;r" fuu kj ksjdih msysgd we;af;a Oj, ukaÈrfha isg lsf,daógr 3'2 l muK ÿrlskqhs'

  fuu ksji ksok ldur 8la kdk ldur 8la iy jdyk 10la tl jr kej;aùug yels wx.khlskao iukaú;hs'  Loading...
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Barack Obama, as the media had recently revealed about the survival of the house after taking their retirement. Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top