Truck Tries To Cross Train Tracks With Its Trailer Up


fjku f,dafll b|f.k jdyfka t,jmq g%la ßheÿrd n,kakflda lrk yrla jefâ
Èkm;d w¨‍;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨‍jkag;a n,kak fIhd¾ lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.