Real Miracle : God Hanuman seen in Sky.


bkaÈhdfõ foaj mqcdjla w;r;=r wyiska woaN+; ñksiarejla u;=fjhs /iajisá uq¿ ck;dju l,n, fjhs
Èkm;d w¨‍;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨‍jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak



Loading...

No comments:

Powered by Blogger.