728x90 AdSpace

 • Latest News

  Saturday, May 28, 2016

  Prabhakaran

  m%Ndlrka urKhg m;aj kE - weu;sjßhf.ka udOHg m%ldYhla
  m%Ndlrka urKhg m;aj ke;s nj rdcH wud;H ufyaIajrka úfÊl,d uy;añh mjikjd'


  i;s wka; ,xld§m mqj;am;g woyia olajñka weh i|yka lr we;af;a hqoaOh wjikaù jir y;la .;ù we;;a urK iy;slhla fuf;la fkdÿka njhs'


  urK iy;slh fmkakqjfyd;a muKla ;uka th úYajdi lrk njhs wud;Hjßh i|yka lr we;af;a'

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 comments:

  Post a Comment

  Item Reviewed: Prabhakaran Rating: 5 Reviewed By: Tharindu Madhawa Dayananda
  Scroll to Top