How to Make a Cooling Pad for Laptop | DIY


odia .Kka úhoï lrkafka ke;=j f.or§u ,ema fgdma tlg Cooling Pad tlla yod.uq fukak l%fï  
Èkm;d w¨‍;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨‍jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.