Hiru TV Salakuna: Namal R. Reveals about Powers of the Object in Rajapaksha's Hand


ysgmq ckm;s wf;a ks;ru ;snQ wuq;= foa .ek we;a; fy<sfjhs
Èkm;d w¨‍;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨‍jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak


Loading...

No comments:

Powered by Blogger.