Saturday, May 21, 2016

Girl's skin peels off; Makeup fail: facemask burns skin - compilation


ys;d.kak mq¨‍jkao fuÉpr ,iaik flfklag jqk foa@'' Th;a mßiaiñka ''
Èkm;d w¨‍;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨‍jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

wkq.%dylhka

Loading...