Fair-goer fined after filming himself swallowing a live goldfish as pals laugh


,iaik f.da,aâ *sIa ud¿fjlag lrmq cycrd ;sßika jefâ n,kakflda uqkï uyd''''''
Èkm;d w¨‍;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> @isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨‍jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkak

Loading...

No comments:

Powered by Blogger.