Amazingly talented guy singing in a bus - Sri lanka


fï lgy~g ;j;a lgy~la iul< yelso @ wmQ¾j yelshdjlska nia tfla iskaÿ lshk ;reKfhl=f.a ùäfhdaj
Èkm;d w¨‍;au ùäfhda Tnfj; f.fkk ,xldfõ il%shu fjí wvúh
Like lrkak fu;kska hkak >>>> isß Lankawa fydf|a
-------------------------------------------------------------
Tnf.a hy¨‍jkag;a n,kak [S][H][A][R][E] lrkakLoading...

No comments:

Powered by Blogger.